Feiring Arbeiderlag holder sitt tradisjonelle 1. mai-arrangement på Fløygir kl. 19.00. Hovedtaler er Mani Hussaini, 6. kandidat for Akershus AP under årets stortingsvalg, og leder i AUF. Det vil også bli appell ved 10. kandidat Ole Guttorm Brenden, leder av Eidsvoll Arbeiderparti.
-Arbeiderlaget kan love et tradisjonsrikt arrangment med kaffespleis, underholdning, allsang og fellesskap i arbeiderbevegelsens kjerneverdier, sier leder av Feiring arbeiderlag, Rune Bjerkestrand, som ønsker alle velkommen!