Det avholdes Gudstjeneste på Valhall 1. mai kl. 11.00 med påfølgende kirkekaffe.

 

Terje prest medvirker sammen med organist Maija Pelèce

Velkommen skal du være!