Torsdag 11. mai kl. 18.00 holdes det tradisjonelle vårmøtet på lysthuset i Feiring jernverk. Et samarbeid mellom Eidsvoll historielag og Feiring Jernverks Venner.

Temaet for kvelden er SKOGFINSK INNVANDRING. Arvid Garsjømoen kåserer.

De mest karakteristiske trekkene ved skogfinsk kultur er språket, byggeskikken og jordbruksteknikken.

 

 

Det serveres kaffe og kringle.

Inngang kr. 100,-

 

Gode sko og klær etter vær er et godt utgangspunkt for en kulturkveld på Lysthuset i Feiring.

Følg fv. 33 fra Minnesund mot Gjøvik, avkjøring ved Stubberud i Nord-Feiring – Følg skilting. Parkering ved vegs ende, deretter 15 min. gange.

 

VELKOMMEN!