Lørdag 13. mai blir det en innholdsrik dag på TeknoLab med bygging og oppskytning av flaskeraketter og bygging med arkitektlego.

Mest av alt gleder vi oss til at Tore Nedrebø skal demonstrere en YuMI robot! YuMi er roboter som kan jobbe sammen med mennesker (You and Me) og Tore har med roboten som er avbildet på bilen hans!

Tidligere har elever under tolv år vært velkommen sammen med foreldre, men nå har vi gjort om slik at det er 1. og 2. trinn som må komme sammen med voksne. For alle elever i 1-10 trinn. Velkommen!