En stor haug med søppel ble resultatet da elever fra ungdomsskolen i Feiring og medlemmer i Feiring Pensjonistforening gikk sammen om søppelplukking sist torsdag.

Det var styret i pensjonistforeningen som kom på idéen om søppelinnsamling sammen med ungdomsskolen. Ideen ble godt mottatt av både lærere og elever. Nær 30 elever og omkring 15 pensjonister ble delt i fire grupper. Det ble plukket søppel langs Bamrudvegen fra bommen i Dalbekkvegen, langs Kjerkelinna fra Nordgardsgrinda og angs mjøsstranda fra Flesvik i nord og fra Bekkedal i sør. Møtestedet for alle gruppene var Årneslandet.
Da alle gruppene var framme var det matpause i finværet, og pensjonistforeningen spanderte pølser og lomper, saft og kaffe på unge og eldre. Flere fra Gågruppa, som vanligvis møtes på Fløygir på torsdager, kom også til Årneslandet.

Det ble mange sekker med søppel. 

Søppelsortering
Etter matpausen benyttet lærerne Morten Haugli og Morten Birkeland Engelsen anledningen til opplæring i søppelsortering. All søpla ble tømt i en stor haug på bakken, og det ble sortert plast, papir, metall, glass og restavfall. Plastavfallet ble den største haugen. Fredag ble all søpla fraktet til Dal skog.

Det var plast som utgjorde størstedelen av søppelhaugen, sier fra venstre Elmer Cyvin, Kevin Langløkken Aasen, Åsne Brodshaug og Maria Dalslåen.

Positivt samarbeid

-Skolen er veldig positiv til et sånt samarbeid med foreninger i nærmiljøet. Dette var et flott initiativ fra pensjonistforeningen. Det resulterte i en fin utedag med søppelplukking, pølser og litt fotball i strålende sol, sier lærer Morten Haugli.
– Vi i pensjonistforeningen vil gjerne vise at vi er en ressurs i bygda, og er veldig glad for dette samarbeidet mellom unge og eldre. Det ble en fin dag for alle, og en nyttig jobb ble utført, sier pensjonistforeiningens leder, Hans Ekornholmen.

Elever og pensjonister samlet ved søppelhaugen.