Hver torsdag kl. 12 møtes turglade folk til en kaffekopp og et rundstykke på Fløygir. Sjølve turgåinga er ikke organisert; noen går langt og andre stutt, bratt eller flatt. Det er det ingen som bryr seg om, det er det sosiale etterpå som betyr noe.

Alle er velkomne! Både eldre og yngre, nye i bygda, trillegrupper med barnevogner og barnehagen på tur.

Har du spørsmål, kontakt Kai på telefon 952 49 742 .