Mandagstreninga har flytta ut, dvs. at vi går eller jogger til fine plasser i Feiring. Alle kan bli med! Vi anpasser farten, og deler oss eventuelt etter tempo.

 

Her er planen for utetreningene, kl. 19.30-ca.21.00:

29.mai: Årneskollen. Oppmøte i Kjerkelinnakrysset 19.30

5.juni: Limsetrunden via Gjelbekk. Oppmøte Fløygir 19.30

12.juni: pga vær og føre utgår Skreikampen, men det blir tur til Bommen i Dalbekkvegen i stedet. Oppmøte på Fløygir kl 19.30.

19.juni: Fløyrud-Betongbrua-Dalbekkvegen. Oppmøte skolen 19.30

 

Så tar vi ferie!