Vi skal klaregjøre Feiring jernverk for Jernverkshelga 4.-6.august, og trenger noen hjelpende hender med river, hansker og teinongsaks, melder Marit B Sveen i Feiring jernverks venner. Dugnaden blir i jernverket onsdag 26.juli fra kl 1700 og utover.

Bevarer kulturminner i Feiring

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

Vil du være med i Venneforeningen og bidra til at kulturminnene i Feiring består? Ta kontakt med leder Marit B.Sveen på epost til.marit@gmail.com

Istandsetting av verksområdet er en sosial og fin aktivitet å ta seg til en sommerdag. Her fra fjorårets dugnad. F.v Erik H.Skjønhaug, Anne Olsby, Ulrikke de Vibe og Jan Erik Hanestad.