I helga er det sauesanking på Feiringåsen. Da skal flere tusen sauer fraktes ned til bygda igjen, og det blir stor aktivitet, særlig ved innsamlingspunktene langs skogsbilvegene. -Det er greit at folk er klar over dette, slik at det vises litt hensyn hvis man ferdes i skauen og langs disse veiene, sier Jens Ola Lundstad, leder for Feiring beitelag. De oppfordrer også til å ta kontakt med Beitelaget ved spørsmål eller observasjoner som kan være av interesse for sauebøndene. Sauesankinga fortsetter neste helg, og utover høsten til alle er funnet. Beitelaget nås på telefon 98181210.

Nå skal sauen hematt!