Hver tirsdag fra 12. september har Feiring IL folkebad på Feiringklinikken. For barn under skolealder fra kl 1800, for unger og voksne fra kl 1830 (barn under 13 år må komme med foresatt), og for ungdom og voksne fra kl 1930.

Enkeltbillett koster 20 kr, og klippekort på 15 klipp koster 250 kr. Velkommen, hilsen trim- og turgruppa

>
>