Lørdag 16.september blir det dugnad i Årneslandet, fra kl. 11 og utover. Kvisten som ble hugget i vår, for å bedre solforholdene på stranda og på grasletta, skal fjernes. I tillegg trengs det folk til å fjerne kjempespringfrø, en uønsket plante som sprer seg i hele landet, og som er observert i Årneslandet.  Kl. 14 skal vanntrampolina tas i land, demonteres og pakkes.

Kan du avse litt tid og hjelpe til med disse oppgavene? Ta gjerne med unger. Det er meldt fint vær!

Ta med hansker, mat og drikke. Det blir felles pause med noe til kaffen ca. kl. 13.00.

Velkommen til noen hyggelige timer i Årneslandet!

I vår ble det hugget store mengder lauvskau på oversida av Årneslandet. Nå må resten av kvisten fjernes.