Eldredag, to åpne møter, Hans Børli-kveld, datahjelp, Facebook-kurs og julebord er hovedpunkter i høstens program for Feiring Pensjonistforening.

Eldredagen

Årets eldredag arrangeres på Søndre Samfund fredag 29. september kl. 17.00-22.00. Ordfører John-Erik Vika er dagens hovedtaler. Underholdningen besørges av elever ved Eidsvoll kulturskole. Det er gratis inngang, bevertning, loddsalg og musikk ved Frode Braaten fra Hamar.

I år blir det ikke satt opp buss fra Feiring og Minnesund, så det blir altså privatbiler denne gangen. De som trenger skyss kan ringe Hans Ekornholmen, tlf. 90 16 71 10.

Åpne møter

Onsdag 4. oktober kl 18.00-21.00 er det åpent møte på Fløygir med underholdning, sang, bevertning og gode samtaler. Neste åpne møte er onsdag 1. november.

Hans Børli-kveld

Søndag 8. oktober kl. 19.00 inviterer pensjonistforeningen både unge og eldre til Hans Børli-kveld på Fløygir. Erik Lukashaugen fra Elverum framfører Børlis dikt i ord og toner. Vi kan love at det blir et lyrisk og humørfylt program.

Datahjelp og Facebook-kurs

I løpet av høsten blir det nye muligheter til å få datahjelp og kurs i bruk av Facebook. Datoer kommer seinere.

Julebord

Pensjonistenes julebord arrangeres lørdag 9. desember. Denne gangen er det foreningen i Feiring som er vertskap, mens pensjonistene fra Minnesund er gjester.

——————————————————

Vil du være med i Feiring pensjonistforening?

Vi har plass til flere! Møt opp på et av våre arrangementer, eller kontakt leder Hans Ekornholmen, tlf. 90 16 71 10, e-post haekorn@online.no.