I år er det 500 år siden Martin Luthers 95 teser, og kirkene i Eidsvoll markerer dette gjennom en rekke arrangementer i kirkene fram mot jul.

Les mer på www.eidsvoll.kirken.no