Fredag 10. november klokka 18.00 er det basar på Bedehuset. Det vil være mulig å kjøpe lodd på Coop lørdag 4. november, og det vil også være noen som går rundt med loddbok i løpet av de to neste ukene. Det vil bli salg av mat, kaker, brus, saft og kaffe i kiosken, og underholdning underveis. Overskuddet går til drift og vedlikehold av Bedehuset.