Torsdag kveld gikk formannskapet i Eidsvoll kommune inn for nedleggelse av Feiring skole. Anne Ekornholmen hadde denne teksten på trykk i EUBs spalte «Invitert» i lørdagens Eidsvoll Ullensaker Blad.

-Det handler om verdier

En god del har bevisst bosatt oss i bygda, enten etter å ha reist ut for å ta utdanning og bodd borte i mange år, eller fordi de har funnet seg livspartner fra Feiring og etablert seg med familie her, og andre – tru det eller ei – fordi de flytter hit helt av seg sjøl uten tidligere tilknytning. De ser kvalitetene ved å bo på et lite sted.

Tappa for energi

Vi er fornøyd med mye, stolte av mye. Og vi er oppgitt og frustrert over andre ting. Omtrent som folk flest, bosatt på et hvilket som helst annet sted, med andre ord.

Men noen ganger blir vi liksom helt tappa for energi – og her har du kanskje svaret på etterlysningen i kommentaren din i EUB torsdag, Roger Aarli-Grøndalen. For atter en gang får vi følelsen av at Feiring, det livet vi har valgt, vi som bor her, det er mest til bryderi for resten av Eidsvoll kommune. Nok en gang må vi klatre opp på barrikadene og forsvare Feiring skole.

For atter en gang får vi følelsen av at Feiring, det livet vi har valgt, vi som bor her, det er mest til bryderi for resten av Eidsvoll

0,24 prosent

Det gjentas som en oppskriftsmessig rutineøvelse; skolen i Feiring blir foreslått nedlagt. Det er akkurat den som må fjernes for at kommunebudsjettet skal spare 0,24 prosent. Er virkelig ikke bygda verdt mer?

For jeg skulle ønske vi kunne snakke om verdier. Verdier vi ikke har råd til å miste, verdier i en mye videre betydning enn den pengesummen kommunen ser for seg å knipe inn. Vi burde snakke om den prislappen politikerne i Eidsvoll faktisk setter på innbyggerne i Feiring.

Og om den verdien Eidsvoll sitter på når kommunen består av ulike samfunn. Innbyggerne, eksisterende og potensielle, kan velge mellom rekkehus på Råholt eller gardsbruk i Gullverket. Noen må ha gangavstand til toget, andre ønsker naturen tett på livet.

Hva vi holder kjært

Eidsvoll har alt det – tetthet og stillhet – og kan tilby variasjon. Jeg skulle ønske politikerne så verdien i å tilrettelegge politikken deretter, både for sentral utbygging og aktiv ivaretaking av mindre bygdemiljøer. For dere kan si at politikk er prioritering, og vi skjønner at det er vanskelig. Men politikk er i bunn og grunn verdier. Og hvilke verdier har Eidsvolls politikere? Hva ønsker de at kommunen skal være? Hva er viktig, verdifullt? Hva holder vi kjært?

Drives på dugnad

Jeg skulle ønske dere, gruppeledere Finn Terje Tønnessen og Tone Cicilie Danielsdatter, ville tenke over hva det er verdt for Eidsvoll å ha flere livskraftige grender, som Feiring, med et rikt foreningsliv, idrettslag, kulturelle tilbud, et engasjert FAU, et forsamlingslokale og en ungdomsklubb drevet på dugnad.

For sjøl om eidsvollinger stadig sier «ja, de får det til oppi Feiring», så kommer den utmattende følelsen av at alt vi synes er bra og verdifullt i våre liv, alt vi gjør for å opprettholde det, det det holder ikke. Utryggheten er til å ta og føle på, klumpen i magen vokser, når skolen, midtpunktet vårt er truet. For nedlegging av skolen, er ganske enkelt det samme som en styrt nedlegging av bygda. Det veit dere, politikere.

Nedlegging av skolen, er ganske enkelt det samme som en styrt nedlegging av bygda. Det veit dere, politikere.

Stopper veksten

Hvordan tror dere, Torleif Hamre, Olav Resaland og Gunn Elin Blakkisrud det påvirker interessen for å flytte til Feiring og etablere seg med hus, familie og arbeid, når kommunestyret ser ut til å håndtere oss som en brysom utkant? Hva gjør det med muligheten for nye arbeidsplasser, mer vekst – kanskje til og med en videregående skole til Feiring?

Kan dere se for dere, Knut Bakkehaug, John Granly, Hugo Aurdal og Hans Petter Sveen, å vise stolthet for Feiring? Se at vi har snudd negative tall og fraflytting om til befolkningsvekst – i stedet for å bli bekymret for at vi kan måtte bygge ut skolen fordi så mange vil gå her?

Se verdien

Jeg skulle virkelig ønske Feirings verdi for helheten, tilbudet, variasjonen, mangfoldet i Eidsvoll kommune var åpenbar. Og jeg må tru på at kommunestyret ser at den verdien langt overskrider den faktiske pengesummen dere håper å sitte igjen med hvis dere fjerner skolen.