Truslene om skolenedleggelse var hovedgrunnen til at Feiringregjeringa ble dannet i 2005. Vi har kjempet mot skolenedleggelse med jevne mellomrom i disse 12 åra. Like sikkert som jula kommer i desember, dukker Feiring skole opp på kutt-lista når det foreslås sparetiltak i kommunen. Nå må vi kjempe, nok en gang.

Feiringregjeringa har drevet målrettet arbeid med bygdeutvikling, med mål om å øke befolkningsveksten, og å gjøre Feiring til et trivelig sted å bo. Dette henger sammen, og vi mener vi har lykkes med begge deler. I dag har Feiring 950 innbyggere, en økning på over 100 personer siden 2009. Økningen i folketallet gjenspeiles også på skolen. Feiring skole har i dag 125 elever fra 1.-10.trinn, det høyeste antall elever siden skolen ble 1-10-skole i 1987. Vi trodde en befolkningsøkning ville gjøre det mindre aktuelt å legge ned skolen. Så feil kan man ta. 
 
Feiringregjeringa vil møte kuttforslaget med informasjon og politisk dialog. Derfor vil Feiringministeren gå i direkte dialog med de politiske partiene før kommunestyret møtes 12.desember for å vedta budsjettet for 2018. -Vi ønsker å presentere noen tall på hvor lite man egentlig sparer på å legge ned skolen. I tillegg er vi opptatt av å få fram at Eidsvoll som kommune er tjent med å ha ei livskraftig bygd i nord. En nedleggelse av skolen vil kutte livsnerven i dette bygdesamfunnet og få negative konsekvenser for Eidsvoll som helhet, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.
Feiringregjeringa ble danna i 2005 for å øke befolkningsveksten i Feiring. Det har de lykkes med. Denne gjengen er klar for å kjempe videre for Feiring skole og for et levende bygdesamfunn nord i kommunen.