FAU ved Feiring skole ønsker med dette å vise motstand mot forslaget om nedleggelse av Feiring skole.
 —
Skolen har i dag 125 elever, det høyeste antall elever siden 1-10-skolen ble opprettet i 1987. Skolen drives som en nærmiljøskole med sterke bånd til resten av bygda, for eksempel gjennom samarbeid med lag og foreninger, gjennom Feiring Teknolab, samt allsang og turer hvor folk fra bygda inviteres inn. Skolen er lærested på dagtid, men også et levende midtpunkt for aktiviteter både kvelder og helger, for hele bygda. Skolen driver etter en velfungerende modell med undervisning i aldersblandede grupper, og våre unger nyter godt av et høyt utdannet og kompetent lærerkollegium og en velfungerende administrasjon.
FAU mener forslaget om å legge ned skolen og frakte ungene til Langset og Vilberg skoler, er svært dårlig gjennomtenkt. Fra Feiring sentrum til Vilberg ungdomsskole er det 25 kilometer, til Langset skole 15 kilometer. For elevene som bor i nord-Feiring eller langt unna fylkesvegen, blir reiseveien enda lengre. Det er enormt mange mil og mange timer tilbrakt på buss gjennom 10 års skolegang.
Høsten 2018 innfører Stortinget et tak på hvor mange elever det skal være pr. lærer. Aftenpostens skoleoversikt viser at Langset og Vilberg allerede har for mange elever pr. klasse. 90 elever 1.-7.trinn fra Feiring til Langset, vil kreve ombygging eller utbygging av den splitter nye skolen. Og Vilberg u-skole, som skal holde til i brakker de nærmeste årene – hvor egnet er den til å ta i mot 35 ekstra ungdomsskoleelever? Slik vi ser det, er ikke disse skolene rustet for å ta i mot 125 elever fra Feiring.
Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Feiring skole. Her har de en trygg og god skole i sitt nærmiljø, med ei foreldregruppe som kjenner hverandre og støtter opp om skolens aktiviteter, dugnader etc.
Feiring skole er en velfungerende skole i ei aktiv bygd. Legges skolen ned, mister ikke bare 125 barn skolen i sitt trygge nærmiljø. Eidsvoll mister også grunnlaget for ei livskraftig bygd nord i sin kommune.
FAU Feiring skole 2017/18
Voksne og unger under en dugnad på Feiring skole.