Feiring idrettslag har hatt en god avtale med Feiringklinikken gjennom mange år. Avtalen har gjort det mulig for idrettslaget å ha folkebad for store og små hver uke, i tillegg til saltrening og spinning m.m. Nå er det slutt – i hvert fall inntil videre. Feiringklinikken flytter sin virksomhet til Gardermoen våren 2018, og avslutter avtalen med idrettslaget 1.februar.

-Trimgruppa beklager at avtalen med Feiringklinikken nå avsluttes. Vi holder folkebadet åpent ut januar. Det må rettes en takk til Klinikken og de ansatte for et utmerket samarbeid gjenom mange år. Vi håper at de som tar over drifta vil gi oss anledning til å ta opp igjen tilbudet når det er praktisk mulig, sier leder i trim- og turgruppa, Kai Melby.

Mange unger har blitt svømmedyktige og vann-vante gjennom folkebadtilbudet.
FIL har hatt «mandagstrening» på Feiringklinikken i over 15 år, med mange ulike instruktører på dugnad.