FAU gjennomførte i morgentimene i dag en trafikkaksjon langs Flesvikliavegen til skolen, for å skape oppmerksomhet rundt skolevegen til unga. -Det er mange biler i morgentimene. Mange unger kjøres til skolen, og i tillegg brukes strekningen forbi Kommun’ også som adkomstveg for boligene i Flesviklia, sier Lisa Brodshaug, leder i FAU, og legger til: -Når foreldre ikke anser skolevegen for trygg, tar de naturlig nok bilen i bruk, og bidrar dermed til mer trafikk. Det er en ond sirkel. FAU vil nå gjøre noe for at strekningen Bamrudvegen-Engelivegen-Flesvikliavegen blir en trygg vei å gå.

«Aksjonistene» var utstyrt med gule refleksvester og fakler.

FAU vil søke Eidsvoll kommune om å få satt ned fartsgrensa fra 50 til 30, både i Engelivegen og i Flesvikliavegen. -At det er 50 på denne strekningen som er skoleveg for veldig mange barn, hører ingen steder hjemme. FAU og skolen har kontaktet kommunen om nedsatt fartsgrense, bedre skilting og lys, samt utbedringer for sikt. -Men ansvaret hviler til syvende og sist på oss som foreldre og sjåfører. Derfor har vi skrevet noen råd som vi håper kan avlaste strekningen og skape tryggere skoleveg for unga våre (se under). Foreldregruppa hadde hengt reflekser opp i trær og på stolper, satte opp fakler langs vegen, og sto i gule refleksvester og delte ut lapper til foreldre som kjørte unger til skolen i dag. -Folk var veldig hyggelige og sa de satte pris på aksjonen, sier Eldri Berger Askeland i trafikkgruppa.

Fakler lyste opp langs vegen i morgentimene i dag.

Dette kan vi gjøre for å avlaste adkomstvegen sørfra + skape tryggere skoleveg:

1. Sørg for at dine egne unger er godt utstyrt med refleks hvis de går eller sykler

2. Vurder om ungene kan benytte skolebuss eller gå til skolen i stedet for å bli kjørt. Kanskje er det mulighet for samkjøring?

3. Unger som kommer i privat transport nordfra kan slippes av ved busslommen nedenfor skolen i stedet for å kjøres rundt via «Kommun». Det tar ikke noe lenger tid, og bakketreninga er ren bonus! De som kommer sørfra kan selvfølgelig også benytte seg av dette.

4. Vær forsiktig med gasspedalen! Unger kan være uberegnelige, både når de sykler og går, alene eller flere.

5. Unngå å bruke ansatt-parkeringen i tidsrommet 8.15-8.50, da det skaper farlige situasjoner og hindrer ansatte i å få parkert. Bruk lommen lenger nedi veien (ikke vegstubben ved siden av snegla)