Julaften kom i år igjen, og jammen er den kvit også!

Året 2017 ble et begivenhetsrikt år med sorger og gleder – slik det ofte blir. Vi har vist at det er godt å bo i Feiring, tatt vare på hverandre og stått sammen. Sist da vi reddet skolen fra nedleggelse.
Vi har gode tilbud for både store og små – takket være et rikt foreningsliv tuftet på stor dugnadsinnsats. Nøkkelen er at mange bidrar og at alle kan noe som er verdifullt for fellesskapet.
For det nye året håper jeg at alle valgkomiteer får en enklere jobb med å skaffe folk til styrer og lag. Når mange bidrar, står vi sterkere, får til mer og blir bedre kjent med hverandre. Jeg håper også at nye innbyggere i bygda føler seg velkomne og inkluderte. Veksten i innbyggertallet er viktig for å beholde og utvikle tilbudene vi trenger.

Og til slutt vil jeg oppfordre alle til å slå et slag for den enkleste dugnaden av dem alle: å møte opp og benytte seg av tilbudene vi har i bygda. Slik holder vi inspirasjonen oppe, og får sårt tiltrengte penger til drift av Fløygir. Så avslutningsvis oppfordrer jeg alle å komme på 4.dagsfest; for å møte kjente, ha det moro, bli kjent med nye feringer og bidra til å holde Fløygir i gang.
Ha ei god jul og et godt nytt år alle sammen!

Helsing, Torbjørn Ellingsen

Feiringminister