Hun er erfaren lærer, nyutdannet rektor og bygdeentusiast med en god porsjon stå-på-vilje. Et godt utgangspunkt for å bli selvstendig næringsdrivende!

Hanne Jevnaker har tatt et års permisjon fra jobben som assisterende rektor på Feiring skole for å dele sin kunnskap og erfaring med flere. Derfor opprettet hun enmannsforetaket «LivLaga – arbeid i små skoler», og tilbyr kurs, foredrag og veiledning for skoleledere og pedagoger over hele landet.

Smått er godt

-Jeg vil bidra til at små skoler i Norge blir mer klar over sin egenart og sitt potensiale. Jeg er opptatt av å fronte at små, fådelte skoler er gode skoler, i en tid da kvalitet nesten automatisk blir forbundet med størrelse, og alt for mange små skoler blir lagt ned kun av hensyn til kommuneøkonomi, sier Hanne. Selv har hun, sammen med tidligere rektor Vibeke Melby, måtte kjempe mange kamper for Feiring skole. I høst har vi nok en gang sett at skolen vår legges øverst på kuttlista når det skal spares. Hanne kjenner kampvilje for småskolene som til stadighet må argumentere for sin eksistens, selv om de kan skilte med godt læringsmiljø og gode resultater.

Hanne Jevnaker

Aktiv i pedagogisk utvalg

Gjennom sin rolle i pedagisk utvalg i LUFS – landslaget for nærmiljøskolen, har Hanne vært medforfatter av boka «Nærmiljøskoler og aldersblanding». I boka beskrives viktige prinsipper for hvordan en liten skole kan bli en robust og veldrevet skole, med god læring i aldersblandede grupper. Engasjementet i LUFS har også tatt henne til mange skoler i kroker og kriker av vårt langstrakte land. -Mange små skoler strever med å forsone seg med at de må slå sammen trinn og drive undervisning i aldersblandede grupper. Helt typisk starter det med at man er tvunget til å slå sammen trinn av økonomiske grunner. Foreldre blir skeptiske, og samvittighetsfulle lærere er redde for at undervisningen ikke blir bra nok, forteller Hanne. Det er her Hanne starter sitt viktige arbeid, med å bidra til at skoleledere, lærere og foreldre blir trygge på at arbeid i aldersblandede grupper faktisk er bra for ungers læring, både faglig og sosialt.

Feiring som nærmiljøskole

Kunnskap og erfaring har hun i bøtter og spann. I 2014/15 tok Hanne studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sammen med Vibeke Melby har hun utviklet Feiring skole til en aktiv nærmiljøskole med læring i aldersblandede grupper, og satt dette læringsarbeidet inn i system. -Det handler om at elevene får oppleve sammenheng mellom det de arbeider med og lærer på skolen, og den verden de har hjemme og på fritida. Det gjør læringsarbeidet mer motiverende og meningsfylt. De fleste små skoler har et tett og godt samarbeid med nærmiljøet rundt seg, og dette er en egenart de bør være stolte av.

-Det handler om at elevene får oppleve sammenheng mellom det de lærer på skolen, og den verden de har hjemme og på fritida. Det gjør læringsarbeidet mer motiverende og meningsfylt.

Ferdig utdannet rektor

Før jul avsluttet Hanne rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der registrerte hun med glede at nærmiljøpedagogikk får oppmerksomhet blant toneangivende skoleforskere internasjonalt. -Riktignok omtales det med litt andre ord, som broen mellom elevenes hjemmeverden og skoleverden, eller relasjon hjem-skole, men det er i grunn akkurat disse teoriene vi har dyrket fram nærmiljøskolen Feiring skole på, forteller Hanne. -Det handler om å bruke ressurser i nærmiljøet i undervisningen, og å åpne opp og invitere foreldre og andre inn i arbeidet som gjøres på skolen.

Hannes engasjement for småskoler har tatt henne til mange spennende steder i Norge, her fra en fergetur på Vestlandet.

Skolen og bygda

Hanne har vært sentral i bygdeutviklingsprosjektet Feiringregjeringa helt siden oppstarten i 2005, først som kulturminister og nå som sekretær for Feiringrådet. Arbeidet med Feiringregjeringa er uløselig knyttet til arbeidet for en god skole, mener Hanne.

Det er veldig givende å motivere små skoler og samfunn til innsats. Ofte trenger de at jeg løfter frem verdier og kvaliteter de har. Det handler om at de finner sin egenart, sin styrke – og dyrker den.

-Læring i aldersblanda grupper er ikke bare en nødløsning for å spare penger. Det gir god læring, sier Hanne.

-I Feiring har vi erfart at skoleutvikling og bygdeutvikling henger sammen. Mange av stedene jeg kommer til, sliter med fraflytting og alt det fører med seg. Når jeg møter foreldre og skoleledere, forteller jeg gjerne om at bygda vår har lykkes med å øke tilflytting til bygda og opprettholde tilbud gjennom å tilrettelegge for aktivitet, trivsel og positiv markedsføring. Jeg var i Dalsbygda i Os i Østerdalen i høst, og der møtte jeg et engasjert lokalsamfunn som virkelig tente på ideen om å starte et bygdeutviklingsprosjekt tuftet på positivitet og vilje til innsats, som et alternativ til fakkeltog og leserinnlegg i avisa. Det er veldig givende å motivere små skoler og samfunn til innsats. Ofte trenger de at jeg løfter frem verdier og kvaliteter de har. Det handler om at de finner sin egenart, sin styrke – og dyrker den.

Skolen som «lærende organisasjon»

Hanne tilbyr også kurs i å utvikle skolen som en lærende organisasjon. -Dette er en dimensjon som ofte er litt glemt; dette å ha fokus på lærernes egen læring og utvikling, sier Hanne, og forteller om hvordan hun og Vibeke valge å rette fokus mot læreren, og la de ansatte forske på og utvikle sin egen praksis. Kjernen i dette er at lærernes erfaring og kunnskap tas med inn i arbeid med endring og utvikling. -Hvis det blir etterspørsel etter dette kurset, kommer jeg nok til å involvere Vibeke Melby, som for tiden skriver en doktorgrad om lærende organisasjoner. Vi har begge et ønske om å kunne jobbe sammen igjen i fremtiden, sier Hanne.

Stor interesse

Hanne gleder seg over at det er interesse for fagfeltet og erfaringen hun tilbyr. -Jeg har hatt flere spennende oppdrag i høst og føler jeg har kommet godt i gang. Høstens «høydare» var nok et todagers kurs for de tre skolene i Loppa kommune i Finnmark. Høye fjell, blått hav og storslått natur – kombinert med en raus og gjestfri mottagelse og følelsen av at de virkelig trengte mitt «budskap», var fantastisk. Etter jul skal jeg holde en forelesning på lærerutdanningen i Tromsø. Det er mange små skoler i Troms og Finnmark, og svært positivt at lærerutdanningen der tar på alvor at studentene med stor sannsynlighet vil møte dette skoleslaget når de kommer ut i jobb. I januar skal jeg tilbake til Os i Østerdalen, og jeg fikk i forrige uke telefon fra en interessert skoleleder på den minste skolen i Hamar – så det virker som det er et behov for kompetansen min, forteller Hanne.

Vil du lese mer om hva Hanne jobber med – og lese hennes hverdagsbetraktninger fra skolen? Sjekk ut hennes hjemmeside http://livlaga.info/