Ungdomsklubben starter opp igjen fredag 12.januar. Deretter blir det klubb følgende fredager fram til påske:

26.januar, 9.februar, 23.februar, 9.mars, 23.mars

Kl. 19.30-22.30

 

Fritidsklubben starter tirsdag 16.januar. Deretter blir det klubb følgende tirsdager fram til påske:

30.januar, 13.februar, 27.februar, 13.mars.

Kl. 18.00-20.30

Hvis du er medlem i ungdomslaget, kommer du inn for halv pris på klubbkveldene (15 kr. /30 for ikke-medlemmer). Du kan melde deg inn i ungdomslaget ved inngang på klubbkveldene.

Ungdomsklubben og fritidsklubben drives på frivillig basis, av styret i Feiring ungdomslag. Vi trenger vakter både til fredager og tirsdager, så vi er veldig glad hvis dere kan gi en hjelpende hånd! Meld ifra til klubbleder Njål Kristoffer, telefon 92828887. Hvis du har unger som benytter klubben, må du påberegne ca én vakt pr. semester.

Har du ideer til hva vi kan gjøre på klubbkveldene? Har du noe du kan bidra med? Vi tar gjerne i mot ideer og ressurspersoner! Send en epost til feiringungdomslag@gmail.com

Hilsen styret i Feiring ungdomslag; Njål Kristoffer, Bård, Emma, Kjersti, Guro, Lisa, Turid, Nina og Tore