Det trettende Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 28.januar kl. 17.

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen! Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre for arbeidet med bygdeutvikling i Feiring. Vi velger folk til de ulike departementene/arbeidsgruppene, og tar oss tid til kaffe, kaker og en prat. Vi skal selvsagt også -tradisjonen tro- gjøre stas på bygdas nyfødte!

Umiddelbart etter Feiringtinget, avholdes årsmøte i Feiring ungdomslag. Bakrunnen for dette, er at oppvekstdepartementet og Feiring ungdomslag under Feiringtinget i fjor ble besluttet slått sammen, og at valgkomiteen for Feiringregjeringa også finner kandidater til ungdomslagets styre.

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget eller på Feiring ungdomslags årsmøte, må være oss i hende innen 21.januar, på e-post info@feiring.info.

Saksliste for Feiringtinget 2018

Velkommen

Presentasjon av bygdas nyfødte

Årsmøtet starter:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll

Årsberetning fra departementene og noen ord om planer videre. Innspill og spørsmål fra salen.

Kaffe/pause

Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir

Drift av Fløygir

Valg

Slutt ca. 19.30

Saksliste for årsmøte i Feiring ungdomslag

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av årsberetning og regnskap
  • Valg

 

 

Gjengen som ble valgt til å lede Feiringregjeringa i 2017. Noen av dem blir sittende, andre takker av.