Feiring videregående skole – venn deg til navnet, for det blir etter all sannsynlighet en realitet! Dette kunne styreleder i Stiftelsen Krokeide, Trond Solvang, meddele onsdag ettermiddag, kun dager før Feiringklinikken flytter sin virksomhet fra lokalene i Feiring over i det nybygde sykehuset på Jessheim. -En fantastisk nyhet for bygda og kommunen vår, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen. 

Trond Solvang snakket for en interessert forsamling, blant andre rektor Jon Erik Vika og rektor ved Feiring skole, Jorun Wenger.

 

Solvang har også tidligere informert om planene rundt opprettelse av en videregående skole i Feiring etter modell av Krokeide videregående skole utenfor Bergen. Da LHL la bygningsmassen til Feiringklinikken ut for salg, var Stiftelsen Krokeide en av interessentene. De ble imidlertid overbydd av Hemfosa, som fikk tilslag på kjøpet. Siden sist har stiftelsen orientert seg og utredet andre mulige plasseringer av skolen, men ettersom Feiring framstår som det beste alternativet, og Hemfosa på sin side ønsker leietakere, faller valget altså på Feiring likevel.   

Skolen vil være en ”blåkopi” av Krokeide videregående skole, som er et tilbud til unge voksne som av ulike grunner ikke har fullført videregående opplæring.  Skolen er en internatskole som tilbyr gode rammer og forutsetninger for læring, med sosialmedisinsk tilbud, fokus på fysisk aktivitet og sunn mat.  (https://www.lhl.no/krokeidevgs/). Feiring vgs vil ha plass til nærmere 200 elever, og ha rundt 75 ansatte. 

Feiring videregående skole vil drives som en ideell privatskole, det vil si at den ikke har eiere eller aksjonærer som tar ut utbytte, men at eventuelt overskudd går inn igjen i driften og kommer skolen og elevene til gode.  

Stiftelsen Krokeide fikk 2. januar i år godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet av opprettelsen av skolen, og stiftelsen jobber nå med å skaffe penger til oppstartsarbeidet. Skolen skal være et fullstendig kostnadsfritt tilbud til sine elever, og er dermed avhengig av internattilskudd over statsbudsjettet. Med forbehold om at dette ligger inne i vedtatt budsjett for 2019, åpnes dørene til Feiring videregående skole i august 2020!