Styret innkaller herved til årsmøte i Feiring idrettslag.  

Årsmøtet avholdes den 11. mars kl. 19:00 på Fløygir, Veslesalen. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til epostadresse: leder@feiringil.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.feiringil.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret