Ordinært årsmøte og en etterfølgende drøfting av foreningens oppgaver og aktiviteter står på programmet når Feiring Pensjonistforening har møte på Fløygir førstkommende onsdag, 7. februar, kl. 18.00.

Det ordinære årsmøtet avvikles først. Det blir vanlige saker med årsberetning, regnskap, arbeidsplan og valg. Foreningen har god aktivitet, bra økonomi og 72 medlemmer ved årsskiftet.

Etter kaffepause ønsker styret en drøfting av hvilke oppgaver og aktiviteter som foreningen skal prioritere. Bør det bli flere turer, flere møter eller andre aktiviteter? Eller hva kan foreningen gjøre for å være en større ressurs for bygda?  Det blir også orientering om et par lokalpolitiske saker.

– Møt opp og delta i årsmøtet. Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen, sier styreleder Hans Ekornholmen.

Hans Ekornholmen, leder i Feiring pensjonistforening