Marit Almeli er en av seks unger som ble født i Feiring i 2017. Hun ble gjort stas på da det trettende Feiringtinget ble avholdt søndag 28. januar.
Feiringminister Torbjørn Ellingsen minnet om slagordet til Feiringregjeringa, «Feiring – et bedre sted å bo», og sa at det er det underliggende målet for alt som gjøres av stort og smått. Rekken av arrangementer og andre tiltak i Feiringregjeringas regi er lang (se referat), og sammen med Ungdomslaget legges det til rette for et bredt utvalg aktiviteter for de fleste aldre. Som andre lag og foreninger i Feiring, er også regjeringa flinke til å søke om penger, noe som også gjør «drømmeprosjekter» mulig. Vanntrampolina i Årneslandet er et eksempel på dette, og nå har vi fått tildelt penger til downhill/sykkelløype.
Det ble født 6 unger i Feiring i 2017. F.v Ingrid, med mamma Marit Reegård Lie, Marit på armen til mamma Monica Svendby. Thord Asbjørn Aksnes var representert ved pappa Tore Aksnes og storebror Heine Matteus.
..
Den siste delen av året, er det skole som har stått i fokus for regjeringas arbeid. Feiring skole ble i høst nok en gang truet med nedleggelse, og Feiringminsteren gjorde i den forbindelse en omfattende innsats med å informere og samtale med de politiske partiene. Resultatet ble, som vi vet, at ingen av de politiske partiene stemte for nedleggelsen. Et viktig innspill i skoledebatten var planene om etableringen av en videregående skole i Feiring. Sannsynligvis åpnes dørene på Feiring videregående skole for de første elevene høsten 2020. – Dette kan vise seg å bli en like avgjørende milepæl for bygdas utvikling som at LHL etablerte hjerteklinikken her i sin tid, sa Feiringministeren, og viste til både de fastboende elevene og de ansatte, som man håper vil bosette seg i bygda.
Feiringminister Torbjørn Ellingsen under Feiringtinget forrige søndag.
Etter ei hyggelig kaffepause med førsteklasses kakebord og bildekavalkade, ble økonomien til Feiringregjeringa og Fløygir gjennomgått. Deretter la valgkomitéen fram sitt forlag for kommende regjering, og nye medlemmer ble klappet inn.
 …
Feiringregjeringa 2018
Feiringminister:
Torbjørn Ellingsen – fortsetter
Sekretær:
Hanne Jevnaker – fortsetter
Finansminister:
Sverre Limbodal – fortsetter
Revisorer:
Nils Einar Berger – fortsetter
Kåre Limbodal – fortsetter
Kulturdepartementet:
Leder: Linda Gulbrandsen (ny)
Ingve S. Brekke – fortsetter
Nina Stefferud – Ny
Kulturdepartementet vil trenge flere hender. Meld deg gjerne til tjeneste, enten som medlem eller til enkeltarrangementer og prosjekter.


PR-departementet:
Leder: Tanja B. Halvorsen – fortsetter
Lisa Brodshaug – fortsetter
Eva C. Eik – fortsetter
Stig-Are Melby – fortsetter
Jøran Kristensen – fortsetter
Ragnhild Olsby – fortsetter
Arild Askeland (teknisk support) – Ny
(Næringsdepartementet) 
Nytt navn: Idé og nyskaping (??)
Leder: Jan Erik Hanestad
Maren Pindsle Holte – fortsetter
Aina Aksnes – Ny
Vidar Svendby – rådgiver – Ny
 ..
Følgende personer ble takket av:
 
Per Otto Flesvig (finansminister)
Inger Melby (kulturminister)
Øystein Haugen (næringsminister)
Morten Haugli (leder valgkomité)
..
Feiring Ungdomslags leder møter i Feiringråd på linje med de andre ministrene, men har sitt eget styre og sin egen økonomi. Ungdomslaget avholdt sitt årsmøte direkte etter Feiringtinget. Det nye styret ser slik ut:
 .
Feiring Ungdomslag:
Leder: Tore Bjørnstad – fortsetter
Turid Tømta – fortsetter
Nina Bakken – fortsetter
Njål Kristoffer Brekke – fortsetter
Lisa Brodshaug – fortsetter
Guro Skaalerud – fortsetter
Kamilla Kristensen – ny
Karcan Altok – ny
Feiringregjeringa 2018, f.v Hanne Jevnaker, Jan-Erik Hanestad, Sverre Limbodal, Torbjørn Ellingsen, Tanja B. Halvorsen, Linda Gulbrandsen og Tore Bjørnstad.
 …
Fullstendig referat fra Feiringtinget:
[pdf-embedder url=»http://feiring.info/wp-content/uploads/2018/02/Feiringtinget-2018-ref.pdf» title=»Feiringtinget 2018-ref»]