Formiddagstreff Feiring Bedehus onsdag 28. 2. kl 12.00
Gjester:  Åse og Odd Fredriksen, Sang- musikk-andakt – m.m. –
bevertning – utlodning. Obs. Stolheis er på plass!
Trenger du skyss?  Ring tlf.: 94 13 78 74.
Alle hjertelig velkommen!

Arr. Feiring Indremisjon