Feiring Jeger-og Fiskerforening arrangerer isfiskekonkurranse søndag 18.mars på VesleByua. Fiske fra 12.00 til 14.00, påmelding fra kl 11.00
Det konkurreres i herre, dame- og juniorklasse Alle juniorer premieres.
Salg av pølser.
Alle hjertelig velkommen!