Årsmøte i menighetsrådet finner sted i Feiring kirke 18. mars etter gudstjenesten kl 11.

Velkommen til alle!
Årsmelding kan fås tak i på Kirkekontoret i Eidsvoll på forhånd.

Enkel servering.

Saker kan meldes til leder, Maren Erstad innen fredag 16/3.
erstad92@hotmail.com eller 48217476