Vil du bli med på kirkekino i Feiring kirke? Vi skal se film om ”Kirkerottene”! Datoen er torsdag 15.mars kl. 18:00-19:00

Vi blir kjent med Fredo og Vesle som bor i en kirke.

På kino hører det med en litt godteri…. Derfor må vi vite hvor mange som kommer!

Få en voksen til å melde deg på innen onsdag 14.mars til kristin@eidsvoll.kirken.no, eller sms til tlf.: 48895151

Velkommen til gratis kirkekino! Ta gjerne med en voksen!