Torsdag 1.mars ble det arrangert «Komle-torsdag» på Fløygir, med mange sultne besøkende. Det ble servert 100 porsjoner med komlemiddag, de fleste av dem i løpet av halvannen time. Det var med andre ord trangt om plassen og høyt tempo i veslesalen og på kjøkkenet! Kokkene Tore og Frode hadde sin fulle hyre med å legge opp mat på tallerkner til de mange gjestene, mens familiemedlemmer i alle aldere tok seg av servering, salg og oppvask. Folk spiste og hygget seg, og det var tydelig at mange satte pris på tiltaket. Overskuddet av arrangementet, kr. 9221, går til drift av Fløygir.

Mange timer ved grytene for vestlendingene Tore Nedrebø (t.v) og Frode Hansen

Vil du lage middag på Fløygir?

Vi har et godt utstyrt kjøkken og saler egnet for servering, til felles bruk! Kunne du tenke deg å lage middag og servere, som en del av en felles dugnadsinnsats for Fløygir? Hvis overskuddet går til Fløygir, trenger du ikke betale leie, og du kan få forskudd på innkjøp av ingredienser. Ta kontakt med Tore Bjørnstad, telefon 94191819, oppvekstminister@feiring.info

Komla fikk bein å gå på da et hundretalls sultne gjester dukka opp på middagsarrangementet.