Klimaet før og nå i Feiring – kalde perioder og snørike vintre.

Is på Mjøsa, og snødybde på over en meter. Gang på gang har snøen lavet ned denne vinteren, og det er blitt mye måking og brøyting. Det har vært køer og kaos i biltrafikken. Mange har måttet måke taket på hus og hytter. Hvor lenge er det siden vi hadde en slik «god gammeldags» vinter? 

Det kan du kanskje få svar på hvis du møter opp på Fløygir onsdag 4. april kl. 18.00. Da vil klimaforsker Elin Lundstad holde foredrag om klimaet før og nå. Elin er som kjent fra Feiring, og er klimaforsker ved Meterologisk institutt. Hun vil spesielt kunne fortelle om kalde perioder og snørike vintre her i bygda.

Det er Feiring Pensjonistforening som arrangerer møtet, som er åpent for alle. Som vanlig er det servering og utlodning.

Elin Lundstad er forsker ved Meterologisk instututt. Foto: www.met.no
Mange tunge tak i vinter. Foto: Marit B. Sveen