12. april kl. 19.00 har Feiring jernverks venner og Eidsvoll Historielag vårmøte på Fløygir.  Kl 19.00. Thor Gotaas holder foredrag om taterne.
Det blir musikkinnslag ved Marius Aasen og hans musikkvenner. Kaffeservering.
Thor Gotaas er forfatter av mange bøker. Han har med noen for signering og salg.