Feiring Jernverks venner holder Lysthuset åpent hver søndag i april og mai, kl. 11-15. Kaffe og biteti fås kjøpt. Det går fint å gå på beina fra p-plass i Bråtån. Velkommen!