Ekte musikk fra Feiring og mye annen tradisjonsmusikk står på programmet under pensjonistforeningens møte på Fløygir onsdag 2. mai kl. 18.00. Det er Stein Villa fra Gjøvik som står for musikken.
 
Den kjente tonesamleren og komponisten Ludvig Lindeman besøkte Feiring i 1866, og skrev ned flere melodier, salmer og viser. Blant annet viser og salmer av Kristoffer Hansen Torgunrud. Dette er nevnt i bygdeboka for Feiring. Stein Villa, som er en formidler av tradisjonsmusikk, vil framføre et knippe sanger som ble nedtegnet av Ludvig Lindeman, og det blir både ballader, salmer og en variant av kråkevisa. Stein Villa har med seg en rekke forskjellige instrumenter, både harpe, lyre og beinfløyte når han  framfører musikken.   
Ellers på møtet skal våren møtes med glad allsang. Bevertning og utlodning hører med, og som vanlig er møtet åpent for alle. 
Stein Villa, med en av sine spesielle instrumenter.