Formiddagstreff Feiring Bedehus 25. april er utsatt til onsdag 2. mai kl 12.00.
Trond Nordahl underholder og holder andakt. Servering – utlodning.
Alle hjertelig velkommen.
Arr. Feiring Indremisjon