Årsmøte i Feiring filmklubb mandag 7. mai klokka 19.00

Sted: Fløygir, veslesalen

Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Godkjenning av årsmelding og regnskap

4. Valg

5. Eventuelt (diskusjon, filmforslag, hvordan nå enda flere?)

Det er årsmøtet som gir styret sitt mandat til å jobbe frem programmer, bestemme hvordan pengene brukes, budsjettet skal disponeres, avgjøre hvilke aktiviteter filmklubben skal drive med og hvem vi skal samarbeide med. Derfor kan du som filmklubbmedlem påvirke på årsmøtet, og jo flere som engasjerer seg, jo bedre blir det vi bestemmer sammen. Vi håper mange dukker opp på årsmøtet, og benytter som vanlig anledningen til å invitere nettopp DEG til å bli aktiv i filmklubben!

Hilsen styret i Feiring Filmklubb