Det er lange tradisjoner for 1.mai-arrangement på Fløygir i Feiring. Arrangementet inngår i det offisielle 1.mai-programmet i Eidsvoll, og rundt 90 personer tok turen til forsamlingslokalet i Feiring denne kvelden.

Årets hovedtaler var Tonje Brenna, nestleder i Akershus Arbeiderparti og fylkestingsrepresentant. Brenna var innom mange av arbeiderbevegelsens kjernesaker i sin tale og innrømte at det til tider har vært tøft å være sosialdemokrat det siste året. -Men når jeg opplever samholdet og kampviljen på en dag som denne, får jeg nytt håp, sa Brenna.

Leder i Eidsvoll Arbeiderparti Hege Lending Svendsen holdt appell, og det var kulturelle innslag fra Trond Nordahl, Hans Ekornholmen og Morten F. Haugli, som også akkompagnerte til allsangen. Kaffe, kaker og loddsalg er også faste punkter på 1.mai-programmet på Fløygir.

Leder i Eidsvoll arbeiderparti, Hege Lending Svendsen.

666000 av egen lomme

De tilstedeværende fikk også være vitne til en overraskelse. Arbeiderpartimedlem Hans Arvid Øberg overrakte en sjekk på 666 000 kroner til Utøya AS, til bygging av ei hytte ved navn «Eidsvoll». Leder i Utøya AS, Joakim Frydnes, mottok den generøse gaven. Øberg har levd tett på tragedien fordi sønnen Lars Henrik var på Utøya da terroren rammet. -Dette er min måte å si takk for den innsatsen AUF gjorde i tida etter terroren, og for jobben de fortsatt gjør, sa Øberg.

Hans Arvid Øberg (nr. 2 f.v) overrakte en personlig pengegave til Utøya AS ved daglig leder Joakim Frydnes (nr. 3 f.v). Overlevende fra Utøya, Lars Henrik Rytter Øberg (t.v) og Tonje Brenna (t.h)

Feiring arbeiderlag har 58 medlemmer og er Eidsvolls største arbeiderlag.

Leder i Eidsvoll AUF, Bendik Brodshaug fra Feiring, hadde en travel dag. På Søndre Samfunn holdt han appell og fikk møte Ap-veteran Thorvald Stoltenberg.