Innkalling til årsmøte i Feiring TeknoLab mandag 4. juni klokken 17.00

Feiring TeknoLab innkaller til årsmøte på Feiring skole. Medlemmer i Feiring TeknoLab er elever og foresatte ved Feiring skole. Saker til eventuelt må sendes til undertegnede innen mandag 28. mai.

I forkant av møte blir det rydding i lego og servering av middag (PÅMELDING TIL TORE innen 28. mai, og gjerne så fort som mulig). Elevene som var med på First Lego League blir igjen etter skolen for å hjelpe til med rydding. Dere foresatte kommer så fort dere kan til rydding, middag og årsmøte. Vi gleder oss og forbereder oss til ny sesong med tema «Into Orbit» (oversatt: I bane), altså Universet, verdensrommet, multiverset.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte

2. Valg av ordstyrer og referent samt to som skal skrive under protokollen

3. Gjennomgang av årsberetning

4. Regnskap 2017

5. Budsjett 2018

6. Valg

7. Eventuelt

· Feiring av de to lagene fra høsten 2017

 

For styret:

Tore Nedrebø (leder); motore@online.no

Morten Haugli (sekretær); morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no