På Coop Marked Feiring kan du nå få kjøpt kart og klippekort til 12-topper’n. Det finnes 12 topper over 600 meter i Feiring – kanskje tar du alle i år? Noen av toppene er kjent og lett tilgjengelig, som Skreikampen og Årneskollen, andre topper må du kanskje leite litt mer for å finne. Unger kan delta og samle halvparten, da vanker det diplom! Kart og klippekort koster kr. 100.-

På Coop kan du også få kjøpt et turkart over midt-bygda i Feiring, i målestokk 1:10000. Her er det merket av turstier, veger og tjern på Feiringåsen, og er et godt hjelpemiddel hvis du skal ut og gå. Kartet koster kr. 20.-

Hver av de 12 turmålene stemples etter hvert som du når toppen og finner fram til informasjonstavla.