135 000 til Feiring ungdomslag og 50 000 til trim og turgruppa i Feiring idrettslag. Det er status etter denne sesongens tildeling fra Sparebankstiftelsen. Dette er penger som kommer godt med når ideer skal settes ut i livet!

Også ved forrige utdeling var det pengedryss over bygda, da mottok Feiringregjeringa, FAU Feiring skole, Feiring filmklubb og Feiring jernverks venner til sammen over en halv million kroner til ulike tiltak og aktiviteter i bygda.

Kart og tavler

Kai Melby og Anett Kittelsen var til stede hos DnB på Lillestrøm på vegne av Feiring idrettslag for å motta gavesjekken på 50 000 kroner. Kai forteller at pengene skal brukes til å lage kart og karttavler over turløyper og severdigheter i Feiring.

Branntrapp til klubbrom for ungdommen

Feiring ungdomslag søkte om midler til branntrapp på Fløygir. Dette er nødvendig for å kunne ta i bruk oppholdsrommet i 2.etg, det såkalte «hyggerommet». -Nå skal det bli et skikkelig klubbrom for ungdommen, forteller leder i Feiring ungdomslag, Tore Bjørnstad. Ungdomslaget fikk midler fra Kiwanis Eidsvoll i fjor øremerket oppussing og utstyr, og dette arbeidet kan nå starte opp til høsten, forteller Tore.

Anett Kittelsen mottok beviset på 50 000 kroner til idrettslaget.