Fiskecup starter torsdag 14. juni i Ofsettjennet. Deretter følger torsdag 28.juni i Langtjennet og 16. august Skomakartjennet. Alle disse 3 gangene er det påmelding fra kl 18.30 og fiske fra 19.00 til 21.00. Torsdag  30.august avslutning med premieutdeling i Holmtjennet. Da er det påmelding fra 18.00 og fiske fra 18.30 til 20.30

Premieutdeling  rett etterpå.
Det konkurreres i  3 klasser: junior (under 16 år), dame- og herreklasse.
Alle juniorer premieres. Det er de tre beste gangene som teller.
Det blir salg av kaffe og kake .
Alle hjertelig velkommen
Hilsen Feiring Jeger-og fiskerforening