Tid og sted: Tirsdag 19. juni kl. 18.00-19.30, Fløygir.
Arrangør: Statens Vegvesen
Hva: Informasjonsmøte om oppstart av planarbeid reguleringsplan FV33 Feiring sentrum

Bakgrunn:

I fjor ble det gjort oppmålinger som forarbeid til reguleringsplan for Feiring sentrum. I denne planen ligger gang- og sykkelveg mellom Feiring sentrum og Feiring skole, som er planlagt på vestsida av fylkesvegen. Det er også planer om endringer i Feiring sentrum for å skape mer «sentrumsfølelse», det kan være høyere fortauskant, lavere lyktestolper og andre tiltak som vil redusere farten på gjennomfartstrafikken. .
Feiringregjeringa er bedt om å gi høringsuttalelse til planen.