I år er Feiring skole 60 år. Det vil skolen feire med en rekke aktiviteter i de to siste ukene i september. Feiring Pensjonistforening samarbeider med skolen, og vil markere jubileet med en «museumsdag» på Fløygir fredag 21. september.

Møte med vår nære fortid

Utviklingen går fort, og vi vil lage en utstilling av redskap og bruksgjenstander som er temmelig ukjente for dagens unger og ungdom.

Vi ønsker å låne gamle ting fra hele bygda for å vise unga glimt fra vår nære fortid. Så si fra til oss hvis du har f. eks. gamle telefoner, fotoapparater skrivemaskiner, kinne, separator, gammel motorsag, gamle ski, rokk, vogge, mjølkespann, krølltang, hårruller, strykejern, leker, skolebøker eller andre gjenstander fra gamle dager eller fra etterkrigstida. Alt er av interesse. Vi vil også gjerne låne bilder fra de fire skolekretsene  og de første åra på Feiring skole.

Innsamling og tilbakelevering

Gjenstandene merkes med navn på eier og vil bli tatt godt vare på. Vi samler inn torsdag 20. september på Fløygir eller etter avtale, og leverer tilbake fredag kveld 21. september.

Alle elevene på Feiring skole vil besøke utstillingen puljevis i løpet av fredagen. Utstillingen blir åpen om eftan og kvelden med matsalg slik at også voksne kan komme og se.

 

Har du noe som kan brukes på vår museumsdag? 

Ring eller SMS innen 17. september til:

Hans Ekornholmen, 90 16 71 10

Kari Fagerli, 40 48 96 42,

Leif Røise, 47 81 30 29