Lokale ildsjeler har skaffet midler til opprustning av Årneslandet, og snart skal maskiner i gang med å grave for å gjøre badeplassen vår enda finere. -I den forbindelse trenger vi å få rydda noe kratt, og vi håper noen kan ta med seg ryddesaga og komme til Årneslandet lørdag 15.september fra kl. 10 og noen timer utover, sier Kai Melby.

Det har vært rydda store mengder lauvskau og kratt på oversida av badeplassen de siste åra. Her fra en dugnad i 2017.