Det populære høst-arrangementet Sau og skau blir ikke noe av i år. Det er flere omstendigheter som gjør at arrangørene, Feiring Sau og Geit og Feiring Skogeierlag, ser seg nødt til å kaste inn håndkleet. -Tørken i sommer medførte at sauesankinga ble forskjøvet ei uke. Sauebøndene er fortsatt opptatt med å få sauene hjem, sier primus motor for Sau og skau, Jan Kristen Brodshaug. I tillegg kolliderer helga med et planlagt arrangement i Nannestad, der flere av lagets medlemmer skal delta. -Det trengs mye arbeidsressurser for å lage et vellykket arrangement, og disse ressursene klarte vi dessverre ikke å samle i år, sier Jan Kristen, som legger til at de håper å komme sterkere tilbake neste år. Da feirer det populære arrangementet 10 år.