Toten Sparebank deler hvert år ut pengegaver til gode formål i distriktet, og i år er FAU ved Feiring skole tildelt kr. 25 000 til en utendørs treningspark ved Feiring skole. Tirsdag var Miriam Hagen og Lisa Brodshaug på Toten Hotell for å motta beviset, og for å presentere prosjektet for banken og for de andre gavemottakerne.

FAU har tidligere fått kr. 217 000 fra Sparebankstiftelsen til treningsparken. – Vi er enda ikke i mål med finansieringen, og har derfor sendt flere søknader om støtte i høst, forteller Miriam.

Treningsparken skal ligge mellom skolen og idrettsplassen, til bruk i både skoletida og fritida.  -Å drive en 1-10-skole byr på noen utfordringer med tanke på utemiljøet, som skal tilfredsstille unger fra 6 til 16 år. Vi håper treningsparken kan inspirere de eldre elevene til å være i fysisk aktivitet, sier Miriam.

Parken består av ni apparater i solid metall, og skal festes i betongfundamenter under bakkenivå. -Det kreves mye grunnarbeider og i tillegg er apparatene dyre i innkjøp. Mye skal selvsagt gjøres på dugnad, men vi er fortsatt avhengig av noe mer midler for å få dette i havn. Vi håper å åpne en splitter ny treningspark våren 2019, sier Miriam og Lisa.

Miriam Hagen og Lisa Brodshaug representerte FAU Feiring skole på Toten Sparebanks gaveutdeling, og benyttet anledningen til å fortelle de frammøtte om Feiring skole og treningsparkprosjektet. Foto: Dag Einar Steinsåker.