I år ville Stein Ove Berg fylt 70 år. Få har betydd så mye for nyere allsangtradisjon i både arbeiderbevegelsen og ellers i samfunnet.

Torsdag 1.november kl 19.00 inviterer Feiring Arbeiderlag til en kveld i Stein Oves ånd, med allsang, musikalske innslag ved vokalgruppa Bris, samt Feiring arbeiderlags egen «hus-trubadur» Rune Bjerkestrand. Det blir historier om -og innsikt i- Stein Oves liv og virke, ved Akershus Arbeiderpartis leder, Sverre Myrli.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, holder innlegg.

-Vi ønsker alle velkommen til Fløygir, medlemmer som ikke-medlemmer, sympatisører eller ei. Dette er en kveld for alle som vil høre sang og musikk i hyggelig lag, sier Leif Melby i Feiring arbeiderlag.

Gratis inngang – kaffespleis.