Formiddagstreff på Feiring Bedehus onsdag 31. okt.  kl 12.00.
Gjester:  Åse og Odd Fredriksen spiller, synger, vitner og holder andakt. Ellers blir det servering og utlodning.
Hjertelig velkommen til alle!
Arr.:  Feiring Indremisjon